Perpustakaan Hamdan Tahir, Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia

Click http://pustaka.kk.usm.my/ link to open resource.